zondag 24 januari 2010

Koptienden Laren 1651

Folio+Nr-V+Volgnr. De namen van personen.

F85V1 Goessen Cornelisz
F85V2 Jacop Lubbertz
F85V3 Elbert Petersz
F85V4 Gisbert Gijsbertz
F85V5 Lambert Jacob Vijtus
F86V6 Goossen Lambertsz
F86V7 Claes Petersz
F86V8 ,kijnd, Jan Willems
F86V9 Eelt Willems
F86V10 Rutger Petersz
F87V11 Goossen Goossensz ,woen:ontrent bije de huijzige van Pangelaer,
F87V12 Cornelis Jacops
F87V13 Jacop Gerrit Roelofs
F87V14 Corn: Thomasz
F87V15 Jan Ghijsbertz
F88V16 Corn: Jansz Pannelaer
F88V17 Claes Jacobsz Groon
F88V18 Rool Gijsbertsz
F88V19 Jan Gijsbertsz Cleijn
F89V20 Dirck Willems
F89V21 ???
F89V22 Rool Gerretsz
F89V23 Jacob Cornelisz Douwe:
F90V24 Claes Lambertz:
F90V25 Thijmen Jorisz
F90V26 Thijs Willemsz
F90V27 Peter Cosse:
F90V28 Heijn Loechz: (F91)
F90V29 Lambert Coppe
F91V30 Ghijsbert Cornelisz
F91V31 Peter Geritz
F92V32 Evert Elbertsz
F92V33 Peter Claes Eelte: (F93)
F92V34 Peter Claesz
F92V35 Lubbert Wijchertsz Olijff
F92V36 Dirck Cornz:
F92V37 Peter Tijma: Petersz:
F93V38 Jacob Ghijsen
F93V39 Lambert Claesz
F93V40 Lambert Claes Eelande:
F93V41 Gerrit Willems
F93V42 Thijme: Evertsz
F93V43 Frans Claesz
F94V44 Wigert Ghijsbertz
F94V45 Jan Cornilis
F94V46 Seijns Jansz: kijnder
F95V47 Jan Ghijsbertz
F95V48 Peter Jacob Vijtusz
F95V49 Peter Corn: Welffersz
F95V50 Harmen Ariaensz
F95V51 Gosen Thijsz
F95V52 Jan Petersz
F96V53 Jan Jacopz
F96V54 Tenis Heijz:
F96V55 Hendrick Reijersz
F96V56 Lambaert Cornelisz
F96V57 Lambert Claesz
F96V58 Neeltgen ,'t weeskijnd van Jacop Petersz,
F96V59 Truijchgen ,'t weeskijnd van Jacop Petersz,
F97V60 Jan Geritz
F97V61 Jacob Thomasz
F97V62 ???
F97V63 Heijnrick Willems
F97V64 Rijck Cornelisz
F97V65 Claes Jacopz
F98V66 Dirck Goossensz
F98V67 Claes Ijsacxz
F98V68 Ghijsbert Jansz
F98V69 Cornelisz Gisbertz
F98V70 Jacob Gerritsz Raijmaecker
F98V71 Leeuwe Willemsz
F99V72 Claes Loechsz
F99V73 Gerit Elbertz
F99V74 Evert Willemsz
F99V75 Jacop Jansz ,die coster,
F99V76 Tonis Tonijsensz
F99V77 Lambert die Metselaer
F100V78 Peter Wigerts ,kijnt,
F100V79 Gerit Jansz
F100V80 Lubbert Ghijsbert ,coester,
F100V81 Frans Geritz
F101V82 Jan Heijnricxz
F101V83 Lubbert Corn.z
F101V84 Claes Goesz
F101V85 Jacop Snijer
F101V86 Peter Adriaensz
F101V87 Lambert Heijnricxz
F102V88 Wijgert Gerritz
F102V89 Bort Rutgersz
F102V90 Wijgert Wijgertz
F102V91 Lambert Claesz Singer
F102V92 Melis Willems
F103V93 Elbert Petersz
F103V94 Claes Elbertz ,oude Bussum,
F103V95 Claes Dirckz
F103V96 Claes Gerretsz Luijter
F103V97 Corn: Dirck Reijersz
F103V98 Anx Jan Heijne:
F103V99 Dirck Reijersz: schoudt
F104V100 Henrick Luebbertsz
F104V101 Ghijsbert Petersz
F104V102 Peter Tijma: Petersz:
F104V103 Jacob Bortsz
F104V104 Jacob Petersz Steijfcoop
F104V105 Heijnrick Claesz
F104V106 Lambert Jansz Pannelaer
F105V107 Rolof Rutg:z
F105V108 Jan Petersz
F105V109 Claes Tijma: Rutgz:
F105V110 Jan Heijnricxz
F105V111 Jan Gisbertsz Decker
F105V112 Jan Everts
F105V113 Jan Wigertz
F106V114 Gerret Lubbertsz
F106V115 Corn: Isaacksz
F106V116 Gerret Jansz Hol
F106V117 Heijn: Isaacksz
F106V118 ???
F106V119 Willem Dirckz
F106V120 Lambaert Cornelisz
F???V121 ???
F107V122 Jacob Gijsbertsz Schaepherder
F107V123 Isaack Tijssen
F107V124 Gerret Lubbertsz
F107V125 Thonis Ghijsen
F107V126 Lubbert Heijn: Lubbertsz
F107V127 Jan Tijmaz:
F108V128 Tijs Goose:
F108V129 Meijns Jacobsz
F108V130 Heijnrick Jansz
F108V131 Anx Jan Jaep Jan Bortsz
F108V132 Reijer Lubbertsz
F108V133 Huijbert Harmansz
F108V134 Claes Harmansz
F108V135 Lambert Wigertz
F109V136 Wijllem Wigertz
F109V137 Marritgen Willems
F109V138 Goert Jansz
F109V139 Reijer Henricxz
F109V140 Jan Meijns Backer
F109V141 Huijbert Wijchertsz Kluft
F109V142 Elt Meijnsz
F110V143 Corn: Eelte:
F110V144 Heijn: Eelte:
F110V145 Jan Lanfes
F110V146 Jan Lambert Lubbez
F110V147 Jan Everts
F110V148 Rutger Isaacks
F111V149 Claes Heijnrixz
F111V150 Jacop Petersz
F111V151 Gijsbert Jan Klijne:
F111V152 Jan Jacopz
F111V153 Jan Isaacksz
F111V154 Eelt Heijn:
F111V155 Gisbert Jan Thuesz
F112V156 Lubbert Jacobsz
F112V157 Job Lamfs
F112V158 Anx Lamffe:
F112V159 Teus Corn:
F112V160 Gerret Jansz Brinck
F112V161 Cornelis Peter
F112V162 ???
F112V163 Gijsbert Gijsbertsz Decker
F113V164 Elbert Jacopz:
F113V165 Marrichgen Dirck Lubbertsz dochter
F113V166 Willem Tijmaz
F113V167 Gijsbert Lambertz
F113V168 Anx Lubbertsz
F113V169 Heijnrick Claesz
F113V170 Willem Theusz
F113V171 Jan Lubbertsz Snijder
F000V172 Lubbert Jacobsz
F000V173 Gijsbert Jacobsz Kaelis
F000V174 Cornelis Lubbes
F000V175 Elbert Dircksz
F000V176 Claes Lambertsz Kaerderman
F000V177 Claes Claesz
F000V178 Corn: Adriaensz
F000V179 Heijnrick Petersz

Bron:
Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838